รถเมย์สาย25 ทำไมไม่มีรถแอร์บ้าง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือผมอยากให้สาย 25 มีรถเมล์แอร์บ้างอะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ