รถเมย์สาย191แสดงกริยาไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมย์ทำสีหน้าไม่พอใจในขณะที่เราในฐานะผู้โดยสารกำลังยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสีหน้าแสดงความไม่พอใจเหมือนกับบัตรไม่ใช่ของเราเอง ลักษณะใส่ผ้าคลุมหัวแต่งหน้าจัด (ศาสนาอิสลาม)เวลาประมาณบ่าย2 สถานที่ถนนรัชดา รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องตักเตือนด่วน!!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 191 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)