รถเมย์สาย11

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการแย่พูดแย่. ปรับปรุงหน่อยเหอะซ้ำซาก. ปากแย่มาก 15-4346. สาย. 11เหลือง.