รถเมย์สาย 68 ครีมแดงไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 17 ก.พ 63 ป้ายรถเมย์บางปะแก้วเส้นทางที่จะไปดาวคะนอง รถเมย์สาย 68 ครีมแดงขับมาทางโค้ง ทางผมได้มีการโบกรถตอนเวลา 22.43 เนื่องจากคนขับเห็นแต่ไม่รับ กลับขับผ่านไปจอดแช่ที่ตลาดอินดี้ดาวคะนอง ผมจึงได้นั่งสาย 101 แทน ถึงได้รู้ว่ามีการไปรับเจ้าหน้าที่สาวคนนึง ทางผมกลับรู้สึกว่ารถเมย์คันสุดท้ายของผมแต่ผมต้องไปนั่งรถหลายต่อเพื่อให้ถึงบ้าน การบริการควรจะเน้นเรื่องอะไรมากกว่ากันครับ หมายเลขรถเมย์จาก app viabus 12-1363 เลขส่วนท้าย 5-40544

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ