รถเมย์สาย 529 ไม่จอดป้ายMRT ศูนย์วัฒธรรม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์สาย 529 ทะเบียน 16-6697 ไม่จอดป้ายMRT ศูนย์วัฒธรรม เวลาประมาณ 17.30

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)