รถเมย์สาย 516 มาช้ามากๆๆๆๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สังเกตได้ว่าตั้งแต่โรงเรียนปิดเทอมรถสาย 516 ขาเข้า รถมาช้ามากปล่อยรถขาดช่วงนาน ในชม.เร่งด่วนช่วงเวลา 6.00-8.00น. มันควรจะปล่อยรถให้ไวหน่อยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลการตรวจสอบและปรับปรุงเวลาการปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บิรการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถ ขสมก.