รถเมย์สาย 168 ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร สงสัยรีบไปตาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 168 เวลาตี 5.57 นาที ขับมาตามหลังสาย 58 มา ณ ป้ายพฤษชาติ หรือซอยรามคำแหง 118 สาย58 ซึ่งอยู่ข้างหน้าสาย 168 ก็ได้จอดป้าย แต่ส่วนอี 168 ไม่สนใจ ออกขวา แซงไปเลย ไม่ยอมจอดโดยมีผู้โดยสารที่ป่ายยืนยกมือสูงโบกไปเถอะอีสัด คำถามใน *มึงจะรีบไปตายที่ไหนวะไอเศษขยะเอ้ย มึงนีบมึงก็ไม่ต้องมาขับรถเมล์ไอควาย มึงไปแข่งรถไปไอเหี้ย งานบริการไม่ใช่งานเห็นแก่ตัว จบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 168 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ