รถเมย์ปล่อยออกจากอู่ช้ามากกว่า 50 นาที..พระเจ้าบริการขนส่งมวลชนประเทศไทย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 179 นี้ทำงานมา 5 ปีพอใช้บริการทีไรก็เสียใจทุกครั้งเพราะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ อย่างวันนี้ 28 กรกฎาคม 2559 ใช้เวลาจนถึงขณะที่พิมพ์อยู่นี้มากกว่า 55 นาทีออกจากที่ทำงาน 18:00จน18:55 น.ยังอยู่ที่เดิม โดยที่รถที่ท้องถนนหน้าฟอร์จูนรัชดา รถไม่ติดเลยตลอด 55 นาทีนี้ แต่ก็ไม่มีวี่แววขิงรถเมย์สาย 179 ว่าจะมา สิ่งที่ตั้งใจจะกลับไปถึงบ้านให้เร็วอละทำก็พังไม่เป็นท่า เลยขอแจ้งหน่อย รบกวนเพิ่มจำนวนรอบในการปล่อยรถช่วงเย็นที่คนใช้บริการจำนวนมากให้เยอะจำนวนคันและเยอะจำนวนรอบกว่านี้ หรือเพิ่มรถแอร์ก็ยิ่งดีเลยากด้วย อยากให้ประเทศชาติพัฒนามากกว่านี้ร้องเรียนมา

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงจัดสรรปล่อยรถให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ผู้ใช้บริการได้รับควมสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ