รถเมย์ประจำทางสาย6 (6-45) จำทะเบียนไม่ได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุเกิดจากเมื่อเช้าเวลาประมาณ 7:10 วันที่ 06/08/62 ได้ขึ้นรถประจำทางซึ่งตอนที่ขึ้นคนก็อัดอยู่ก่อนเต็มรถแล้วและเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการที่กระเป๋ารถเมย์ให้ผู้ใช้บริการขยับไปข้างหน้ารถเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บรการใหม่ขึ้น แต่ไม่สามารถขยับได้แล้วเพราะคนอัดกันจนไม่มีที่จะหายใจแล้วพอผู้ใช้บริการไม่สามรถขยับได้กระเป๋ารถเมได้ใช้คำพูดต่างๆนามาแดกดันและได้เดินมากระแทกให้ผู้ใช้บริการขยับไปข้างหน้ารถแล้วได้เกิดโต้เถียงกับผู้ใช้บริการท่านหนึ่ง ซึ่งกระเป๋ารถเมย์ไม่ได้กล่าวขอโทษใดๆเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 6-45 ทะเบียน - แล้ว ได้ส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการ (บ.เศวกฉัตร จำกัด ) อบรมกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รับ-ส่งผู้โดยสารจนสุดปลายทางด้วยความ สะดวก ปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วันที่/ เวลา/ สถานที่เกิดเหตุ /เบอร์ข้างรถ/ หมายเลขทะเบียนรถ/ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ได้อย่างถูกต้อง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ