รถเมย์จากรัชดา ไปม.สวนดุสิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเล้นทางรถเมย์จากรัชดา27/1 ไปม.สวนดุสิตค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการใช้บริการสาย 49 ลงบิ๊กซีวงค์สว่างต่อรถสาย 18 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ