รถเข้าพุทธมณฑลสาย 2 ผ่านเส้นบรมน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ข่วยจัดหารถที่วิ่งจากสายใต้ใหม่เข้าพุทธมณฑลสาย 2 แทนรถ 79 ที่วิ่งอยู่เดิมด้วยค่ะ รถน้อยมาก มีแค่ 123 สายเดียว ซึ่งรอนานมาก ยิ่งช่วงวันหยุดอย่างเข่นวันนี้ นั่งรออยู่นานมาก ยังไม่มีรถเลย เดือดร้อนมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ