รถเก่าปอ เก่าใหม่สีไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไม่คิดไม่ให้เหมือนกันเลยทั้งเก่าใหม่สีเดียวกันแท้ๆเตรียมเงินไว้พอแล้วพอคิดเพิ่มที่เตรียมใไว้ไม่พอแล้วต้องให้แบงใหญ่เสือกทำหน้าไม่พอใจกูทำไรผิดวะควย จะแบ่งสีเก่าใหม่เหี้ยไรให้มันยุ่งยากแล้วหน้าที่กูต้อจำทุกสีทุกันให้พวกมึงหรือไงสัสพอเป็นแบงใหญ่แม่งทำหน้าไม่พอใจ ส้ม เหลือง น้ำงิน ฟ้า โดยเฉพาะ น้ำเงิน ฟ้านี่น่ารำควญมากไอ้ฉิบหายอะไรของพวกมึง