รถสาย76 ไม่จอดตรงป้ายและอื่นๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
- รถสาย76 ซึ่งผมจำเป็นต้องขึ้นสายไปประตูน้ำไม่จอดตรงป้าย btsวงเวียนใหญ่แต่จอดเลยไปตรงทางขึ้นbtsเลยทำให้ผู้โดยสารที่รอที่ป้ายหลายคนที่ต้องขึ้นไปประตูน้ำไม่สามารถไปขึ้นรถได้ทัน และบางทีรถก็มากัน 2-3คันติดกัน(รวมที่ไปแค่สวนลุมด้วย) ทำให้รถขาดระยะ 15-20นาที บางที30นาทีก็มี อยากให้ปรับปรุงเรื่องจอดให้ตรงป้ายและระยะความถี่ของรถด้วย ตัวอย่างรถที่ไม่จอดตรงป้ายล่าสุด 8.00น 03.07.61 เลขรถ 5-90078 15-3747 - และอีกอย่างครับน่าจะปรับปรุงการขับรถหน่อยครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เจอ ขับแบบเบรคหัวทิ่มทุก1เมตร เร่งแล้วเบรกๆ จนขานี่ปวดไป2วันเลย (เบรกหาพ่อมึงเหรอเบรกจัง เบรกทีหัวทิ่มทั้งรถ)รบกวนปรับปรุงด้วยครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 76 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ