รถสาย544

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอเรียนสอบถามว่า รถเมล์สาย 544 ปัจจุบันมีความถี่ในการปล่อยรถอย่างไรครับ เพราะสังเกตุว่า รอนานมาก ขอบพระคุณครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านด้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 544 รถน้อยรอนานนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเป็นการเร่งด่วน เพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ