รถสาย53 ขาดระยะบ่อยมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย53 ที่วิ่งจากเทเวศไปหัวลำโพงช่วงเย็น4-6 โมงขาดระยะบ่อยมากค่ะ และเป็นมานานแล้วทำไมแก้ไขไม่ได้คะ และผู้โดยสารบางคนสกปรกมากๆๆ เหมือนไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเดือน ควรมีการคัดกรองผู้โดยสารที่จะใช้รถร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 53 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ