รถสาย510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย510 วันเสาร์รอนานเป็นชั่วโมงไม่มีมาสักคัน รถก็ไม่ได้ติดแต่ไม่มีรถมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ