รถสาย509ตอนหลัง20.30รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอเป็นชม.กว่าจะมา คนเลิกงานดึกแทนที่จะได้รีบกลับ ต้องมารอเป็นชม.แถมลุ้นอีกว่าโบกจะจอดมั้ย ชอบวิ่งเลน3 ถ้ามีสายอื่นวิ่งเลน2บังอยู่กัจบกัน ได้แค่ชะเง้อมอง ฝากแก้ปัญหาด้วยครับ