รถสาย503 น้อย รอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มรถเมล์สาย503 เวลาไปทำงานรอนานมากๆ บางครั้งต้องขึ้นอีกสายหนึ่ง ช่วงเวลา7.30น.-8.00 ไม่มีสายนี้ผ่านป้าย รร.สันติราษฎร์ เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.503 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ