รถสาย36ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันเสาร์ที่20 กค 2562 ดิฉันไปงานศพที่วัดห้วยขวาง โดยใช้บริการ รถสาย 36ก จาก บางกะปิ พนักงานขับรถขับด้วยความสุภาพมาก จอดตรงป้ายรถเมล์ ไม่มีโอกาสได้วิ่งเร็วระยะใกล้เหมือนคันอื่น และมีน้ำใจกับรถคันอื่น พนักงานเก็บตั๋วสุภาพ และช่วยเหลือบอกทางไปวัดให้ดิฉัน ดิฉันขอชื่นชมในบริการทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง คุณสุวัฒน์ สมัยพิมพ์ หมายเลขข้างรถ 8-80425 เลขทะเบียนรถ 11-9682

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ