รถสาย23ไม่จอดรับผู้โดยสารค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเมล์ที่หน้ามหาวิทยาลัยฝั่งพระนครเพื่อจะไปเทเวศน์ค่ะ มีคนยืนรอร่วมกันประมาณ 7 คน ในระหว่างที่รถกำลังเดินทางมา ได้ทำการโบกแล้ว คนขับรถสาย23 ทะเบียน16-2366 3-70408 (ดูจากแอพพลิเคชั่นViabus) ทำท่าขับชะลอรถ แต่ขับผ่านไป ซึ่งรถอีกคันรอประมาณ45นาที ถึงจะได้ขึ้นเสียความรู้สึกมากค่ะ แล้วสัมภาระหนักมาก มันทำให้เสียเวลาด้วยค่ะ การกระทำแบบนี้ขัดต่อจรรยาบรรณไหมคะ รบกวนอบรมและตักเตือนการกระทำแบบนี้ด้วยค่ะ เพราะไม่ใช่ครั้งเดียวที่เจอ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ