รถสาย22ไม่รับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถสายนี้ ไม่ค่อยจอดรับที่ป้ายการเคหะแห่งชาติครับ เข้าใจว่าเป็นทางโค้ง แต่คนขับควรลดความเร็ว ไม่ใช่ขับเลนกลาง แล้วขับเร็วมาก พอโบกก็ทำเป็นมองไม่เห็น หลายครั้งแล้วครับ แล้วนนี้ ที่07/06/17 เวลา19.14นาฬิกา ผมขอร้องเรียน 11-8612(2-80049) สาย22 ที่จงใจไม่จอดรับผู้โดยสาร ผมมั่นใจว่าเขามองเห็นผม ผมรอรถตั้งนาน และเปิดแอพViabusดูตลอด ยังไม่ได้ขึ้น

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 22 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ