รถสาย203 ขาดช่วง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ป้าย มจพ รถขาดช่วงบ่อยมากทุกวันเลย เปิดGPS และไม่รับผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ