รถสาย166 ไม่จอดรับผู้โดยสาร(มีเด็กด้วย)ที่ป้ายรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
8 พ.ค.2567 เวลา15.23น.ออกจากเมืองทองมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ รถสาย166 12-0854 7-50530 ไม่จอดรับผู้โดยสารมีเด็กขี้นด้วยที่ป้ายรถ ทั้งที่โบกรถมาแต่ไกลและลุกขึ้นยืนรอริมขอบถนนหน้าป้าย คนขับผ่านไปเหมือนจะไม่ได้มองผู้โดยสารบริเวณป้ายเลย ใจลอยหรือยังไม่พร้อมขับหรือไหม? **ซึ่งสาย 166 ช่วงนี้เป็นแบบนี้มาหลายรอบ หลายคันแล้ว ไม่รู้ว่ารับพขร.มาใหม่หรือไม่ได้ผ่านการอบรมเรื่องการจอดรับและมองผู้โดยสารรอที่ป้ายมา การบริการที่แย่ลงกว่าเเดิมมาก ควรปรับปรุง อบรมพนักงานและเน้นย้ำการดูผู้โดยสารและจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายให้ดีขี้น หวังอย่างยิ่งอยากให้มีการพัฒนาที่ดีขี้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เรียกพนักงานมาอบรมกำชับว่ากล่าวตักเตือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)