รถสาย 97 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 97 สีครีมแดง เลขข้างรถ 7-50459 ขับมาเร็วทางเลนขวาและไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์บริเวณปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 8:50

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว เราจะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบหาตัวพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบว่าได้กระทำผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียนมา องค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้ง อบรม กำชับ ให้ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้บริการที่ดี เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.