รถสาย 95 หมายเลข 1-50030 ไม่จอดรับผู้ด้วยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย95 ขาเข้า แฮปปี้แลนด์ ช่วงเวลา 6.00 หมายเลข 1-50030 วิ่งเลนขวาและไม่จอดรับผู้ด้วยสาร ป้ายรถเมล์ปากซอยนวมินทร์ 24

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ