รถสาย 93 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 93 ตั้งแต่ 7.00 น. ที่ป้ายรถศูนย์หนังสือราม รถมาประมาณ 7.20 น. แต่รถติดมากจึงทำให้ที่ป้ายมีรถเมล์ต่อคิวกันอยู่ประมาณ 3 คันซึ่งพอ 93 มาก็เลี้ยวหัวออกไไปทันทีไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสารทำให้ต้องรอคันใหม่นานมาก และต้องไปทำงานสาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ