รถสาย 91

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 91 มีแค่ 8 คัน อยากให้เพิ่มรถในเส้นทางเป็น 12 - 15 คัน เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่ความต้องการ เนื่องจากระยะห่างของรถคันนึงมีระยที่ไกลและนานเกินไป และเป็นรถองค์การสายเดียวที่สามารถพาคนไปทางพรานนก ศิริราชได้จากถนนเพชรเกษม รบกวนด้วยครับ เพราะรถสายนี้มีผู้โดยสารเยอะพอสมควร รวมไปถึงยังเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางาสย 91 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)