รถสาย 84 ปล่อยรถช้ามากในช่วงเช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รู้สึกว่าช่วงนี้รถสาย 84 ปล่อยรถช้ามากเมื่อก่อนถ้าเปนช่วงเวลาเร่งด่วนจะปล่อยทุกๆ5 นาที ซึ่งไม่นานจนเกินไป ชั่วโมงเร่งด่วนควรปล่อยรถให้ถี่ขึ้นนะครับ ขอบฝากไว้พิจารณาด้วยครับ