รถสาย 84 กะ(23:00 - 04:00)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตามหัวข้อนะครับ อยากถามว่า เวลาในการปล่อยรถ 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อคันครับ จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูก

เรียนผู้ใช้บริการ สาย 84 ในช่วงเวลาดังกล่าว จะปล่อยคันละ 1 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ