รถสาย 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการดี แอร์เย็น แต่มีน้อยไปหน่อย อยากให้เพิ่ม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และขอขอบคุณที่ส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารใหม่ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำข้อเสนอดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ