รถสาย 8 (รถร้อน)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลาประมาณ 14:30-14:40(เวลาช่วงที่รถมา)รถสาย8(รถร้อน) เลขข้างรถ 39-108 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ ซอยพหลโยธิน 8 ซึ่งผู้โดยสารรอรถนานมาก คือ เกือบ 45 นาที แต่รถมาแล้วกลับไม่รับผู้โดยสาร ทำให้ต้องรอคันต่อไปอีกเกือบครึ่งชม. อยากให้ดำเนินการจริงจังในการควบคุมมารยาทและวินัยคนขับรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)