รถสาย 79 พนักงานขับรถไม่ตรงกับที่ระบุไว้ และการกระทำอื่นๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานขับรถที่ทะเบียนระบุไว้ว่าเป็นผู้ชาย แต่ความเป็นจริงคือผู้หญิงสวมเครื่องแบบ เลขรถ 13-1456 สาย 79 และได้พูดเชิงด่าทอโดยใช้คำที่ไม่สุภาพลับหลังผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ