รถสาย 77 ขับเร็วและอันตราย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ร้อน (สีแดง) สาย 77 เลขข้างรถ 4-40348 เวลาประมาณ 8.00 วิ่งผ่าน BTS สะพานควาย มุ่งหน้าหมอชิต มีพฤติกรรมขับรถเร็ว ออกขวาแล้วปาดกลับเข้าป้าย ขับรถจี้ สัณนิษฐานว่ามีการขับแข่งกับรถร้อนสาย 77 อีกคัน และรถร่วม (สีเหลือง) สาย 77 อีกคัน จึงเกิดพฤติกรรมดังกล่าว ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยครับ