รถสาย 75 มีบริการพัด และลูกอม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 75 มีบริการพัด และลูกอม ครีมแดง เบอร์ 40470 มีการบริการดังกล่าว ชอชมเชยในความมีน้ำใจ และการบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 75 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ