รถสาย 70 มีปัญหารถขาดช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนเย็นๆ รถสาย70 ขาออก คือ จากสนามหลวงไปประชานิเวศน์ มีปัญหารถขาดช่วงเป็นประจำ ต้องรอรถเป็นเวลานานมาก ที่ป้าย MRT บางซื่อ บางครั้งรอนาน 1-1 ชม ครึ่ง มีแต่รถขาเข้าเมือง คือไปสนามหลวง จึงอยากเสนอให้จัดรถที่สายเดินรถสั้นลงบริการ ณ จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าด้วยค่ะ เพื่อให้การเดินทางลื่นไหล ไม่ต้องเสียเวลารอรถเมล์ที่ไปติดอยู่เมืองนานๆ รบกวนพิจารณาด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ