รถสาย 67 จำนวนรถน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถเมล์สาย 67 โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน รอนานมากเป็นชั่วโมงค่ะ คนแก่ใช้บริการกันก็เยอะ รถก็แน่น ช่วยเพิ่มจำนวนรถด้วยนะคะ เพิ่มรถเก็บเงินมาก็ได้ไม่ต้องบริการฟรี ยินดีจ่าย เพื่อความสะดวก จะได้ไม่ต้องใช้รถส่วนตัวกัน เพราะเส้นประชาชื่นรถติด แต่ขนส่งมวลชนก็ไม่สะดวกเลยค่ะ