รถสาย 59 ขึ้นแค่ 4 ป้าย ไม่เกิน 3 กม เก็บ 20 บาทเลย?????

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามที่ได้ยินมาจากสื่อมวลชนว่า สำหรับ 4 กม.แรกนั้น จะใช้อัตราใหม่ 15 บาท แต่ดิฉันขึ้นรถเมล์จากหน้ากรมสถิติไปลงรถไฟฟ้าพญาไท เพียงแค่ 4 ป้าย ระยะทางไม่ถึง 3 กม. เก็บ 20 กันทีเดียว มันถูกต้องหรือคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศสาย 59 (สีฟ้าใหม่) กำหนดให้อัตราค่าโดยสารมี 3 ราคา โดยมีราคา 15, 20 และ 25 บาท ตารางกำหนดค่าโดยสารป้ายหน้ากรมสถิติอยู่ในระยะของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปลงสถานีรถไฟฟ้าพญาไท อัตราค่าโดยสารราคา 20 บาท เนื่องจากยังไม่ถึงป้ายตลาดสะพานขาว ทั้งนี้ ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสารตามที่กำหนดการขนส่งทางบกกลางกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ