รถสาย 539 จอดนอกป้าย จอดแช่ป้าย วิ่งเลนขวา กีดขวางการจราจรเป็นประจำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถสาย 539 บางคันสกปรกมาก บริเวณเพดานมีรอยมือ รอยเปื้อนดำๆ เต็มไปหมด บางทีก็น้ำแอร์รั่ว ปล่อยให้สายไฟห้อยออกมา เห็นเป็นมาหลายปี ก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข และบริเวณถนนราชวิถี บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต-สวนสุนันทา รถหลายๆ สาย เช่น 539,28,56 มักจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่จุดจอดแท็กซี่เป็นประจำ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์ รวมทั้งจอดแช่นอกป้าย รวมถึงมักวิ่งเลนขวา แล้วเบี่ยงเข้าเลนซ้าย แล้วจะจอดแช่ที่ป้ายรถเมล์บริเวณหน้าม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขวางถนนทำให้รถคันอื่นไม่สามารถผ่านได้ เส้นนี้ปกติมีรถเยอะอยู่แล้ว รถเมล์เหล่านี้ทำให้รถติดหนักมากเข้าไปอีก ทั้งๆ ที่มีป้ายห้ามรถเมล์วิ่งเลนขวา (ฝ่าฝืนปรับ) แต่ก็ยังเห็นมีรถเมล์สายเหล่านี้ฝ่าฝืนเป็นประจำ ผมใช้บริการรถร่วมเอกชนสายเหล่านี้มาโดยตลอด ปัญหาเหล่านี้ทำให้รถที่แยกการเรือนติดเป็นชั่วโมงไม่สามารถระบายรถเข้าไปที่แยกซังฮี้ได้ครับ อยากให้ช่วยแจ้งและตักเตือน และมีบทลงโทษที่เด็ดขาดด้วยครับ

เรียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสาย 539 กรณีรถบางคันสกปรกมาก บางทีก็น้ำแอร์รั่ว นั้น ขสมก.ได้ประสานงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด 539 รุ่งเรือง สาย ปอ.539 ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ