รถสาย 53 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร / ป้ายรถเมล์ไม่มีไฟ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 53 12-0856(7-50532) ป้ายตรงข้ามทีโอที เวลาประมาณ 22:05 น. อยากให้ค่อยมองเวลาขับผ่านป้ายรถเมล์ด้วยค่ะว่ามีคนมั้ย เพราะตรงนั้นก็มีรถเมล์แค่สายเดียว ถ้าเป็นตอนกลางวันจะไม่มาร้องเรียนแบบนี้เลย แต่นี้มันเป็นกลางคืนจำเป็นต้องนั่งรถเพื่อกลับบ้านและไม่สามารถรอคันใหม่ได้ / ป้ายรถเมล์ป้ายตรงข้ามทีโอทีไฟดับอยากให้แก้ไขด้วย ไม่รู้ว่าเพราะไม่มีไฟที่ป้ายเลยทำให้รถเมล์ไม่จอดด้วยหรือเปล่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ