รถสาย 52 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย52 ตรงถนนเส้นปากเกร็ดรอนานมากค่ะ รอเป็นชม.เลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)