รถสาย 515 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 515 จากอนุสาวรีย์ไปศาลายา วิ่งออกเลนขวา ไม่จอดป้ายบริเวณโรงพยาบาลกรุงธน 2 เวลาประมาน 22.40 หมายเลขรถ จาก gps: 13-1698(6-56080)[515] ซึ่งหลังจากคันนี้ ก็ไม่รถสายนี้ไปอีกนาน จึงต้องเดินทางด้วยวิธีอื่นเเทน

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.515 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ