รถสาย 511 ไม่ตอดรับป้ายตรงบีทีเอสพระโขนง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 511 ไม่จอดรับป้ายตรงบีทีเอสพระโขนง มุ่งหน้าไปสายใต้ใหม่ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 8.20น. ทะเบียนรถ 16-1953 เลขรถ 3-70451

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ