รถสาย 511 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 8/1/2019 รอรถอยู่ป้ายคอนโดลุมพินีปิ่นเกล้า เวลา 20.10 นาที รถเมล์ สาย 511 คันใหม่ ผ่านไปถึงสองคัน จนถึง 20:25 มาอีกคัน ก็วิ่งเลนริมสุด ไม่ถูกนะคะ คนรอรถแต่รถเมย์ทันอยู่เลนนอก คือถ้าคันเดียวจะไม่อะไรแต่นี้สองคัน เรานึกว่ารถเสีย อ่าวมีคนในรถ แย่มากกกกก แย่ที่สุด ควรจอดให้ทุกๆ ป้ายนะคะ ในเมื่อเป็นรถขององค์กร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ