รถสาย 509 รอรถนานเกือบ 1 ชม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 28 ตค 2561 รอรถเมล์ที่ป้ายรพ.เกษมราษฎร์ ออกมารอรถตอน 20 น. มีรถ 1 คัน ถึงป้ายเวลา 20.24 น. เป็นรถเสริมวิ่งถึงแค่ อนุสาวรัย์ชัยสมรภูมิ จึงนั่งรอรถต่อ รถมาอีกคันเวลา 20.54 น. ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 40 นาที และยังเป็นรถที่วิ่งแค่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช่นเดิม ดูจากแอพ viabus มีจำนวนรถเพียงพออยู่ที่ท่า แต่ระยะเวลาที่ปล่อยรถนานมาก และเมื่อรถมาก็เป็นระยะพที่สั้นอีก ผู้ใช้บริการก็มีจุดหมายผลายทางที่ต้องไปหมอชิต แล้วก็ต้องมาเสียเงิน เสียเวลา รถก็ไม่ได้ติด จำนวนรถก็ยังมี แล้วจะติดป้ายเวลาที่สิ่งถึง 23.30 น.ทำไมอ่ะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ