รถสาย 509 น้อยเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากใช้บริการทุกวัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน จะเห็นได้ชัดเลยว่ารถสาย 509 ค่อนข้างจะต้องรอนานพอสมควร ในขณะที่ผู้ใช้บริการหลายท่านสังเกตุเห็นว่า รถสาย 515 มากันติดๆทีละ 3-4 คัน จึงอยากแนะนำให้ลดปริมาณรถสาย 515 ที่เกินความจำเป็นลง และนำรถมาเพิ่มให้กับสาย 509 ดูจะเป็นประโยชน์มากกว่า อีกทั้งสาย 509 ก็เป็นสายที่ผ่านพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในขณะนี้คนจะใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเพิ่มรถสาย 509

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ