รถสาย 50 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 20.07 น. ป้ายสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา รถเมล์ปรับอากาศสีส้ม สาย 50 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งๆที่รถมีคนไม่เต็มและมีผู้โดยโบกรออยู่ที่ป้ายรถเมล์ ซึ่งรอบแต่ละรอบห่างกันมากเกือบชั่วโมง อยากให้พนักงานขับรถและบริษัทที่ให้บริการ ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณชนด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 50 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ