รถสาย 50 พระราม7-สวนลุมพินี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรถรถสาย 50 พระราม7-สวนลุมพินี เนื่องจากช่วงเย็นจะมีการจราจรติดขัด ทำให้รถมาถึงแต่ละจุดช้ามาก ควรมีรถเสริม หรือมีรอบรถที่ถี่กว่านี้ ปกติทุกวันนี้ก็ยังรอรถที่ mrt บางซื่อนาน ระยะเวลาไม่ต่ำกว่ากว่า 1 ชั่วโมง นานสุดที่เคยรอคือ 2 ชั่วโมง ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเป็นเฉพาะบางวัน แต่ไม่จริง เพราะรอนานทุกวัน รอแบบนี้ทุกวันมาเป็นเวลากว่า 2 เดือนเเล้ว และแต่ละครั้งที่รอ ปริมาณผู้โยสารก็เยอะเช่นกัน อยากฝากจุดนี้ให้ลองสำรวจรอบรถ และเวลาเดินรถในแต่ละเที่ยวด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ