รถสาย 39 (11-8446)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 39 (11-8446) (1-40213) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 23:00 กระเป๋ารถเมล์ตะโกนและวีนใส่ผู้โดยสารเสียงดังมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมเดินรถกับองค์การ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)