รถสาย 35 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 18 ก.ย. 2557 เวลา 7:45 รถสาย 35 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้าย สาธุ 12

เรียน คุณสุมนา ขสมก.รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ