รถสาย 3 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 3 ครีมแดง ไม่รับผู้โดยสารป้ายหน้าปากซอย​วัดราชาธิวาส ช่วงเวลา 10.14 น. วันเสาร์​ที่ 29 มิ.ย. 62 โบกแล้ว สองรอบแต่ก็ไม่จอด จริง ๆ แล้วรถเมล์​ควรชะลอทุกป้ายไม่ใช่เหรอครับ ขสมก น่าจะเจอปัญหา​แบบนี้เยอะแต่ก็เป็นแบบนี้ตลอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ